ua ru
01054 Київ, вул.Тургенєвська, буд.38,офіс 102-103

ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

05/05/2020

Право на землю мають фізичні та юридичні особи, для кожного з них процедура та підстави  оформлення земельних ділянок різна.

Перехід права власності за договором купівлі-продажу, дарування чи міни

Для оформлення переходу права власності на земельну ділянку радимо звернутися до нотаріуса. На сьогодні нотаріуси наділені статусом державного реєстратора, тому вони мають змогу внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень інформацію про перехід права власності на земельну ділянку за умови подання повного пакету документів, які вимагає законодавство.

Перш за все, необхідно подати для засвідчення договір, який є підставою для переходу права власності. Звертаємо увагу, що поданий договір має відповідати вимогам, які встановлюються чинним законодавством.

Також особі, яка передає земельну ділянку у власність іншої особи, потрібно подати документ, який посвідчує її право власності на ділянку.

Окрім цих документів, додатково нотаріусу необхідно подати такі документи:

- копії паспортів та копії ідентифікаційних кодів сторін угоди (копії виписок з ЄДР у випадку, якщо сторони є юридичними особами);

- заява  про державну реєстрацію прав власності на земельну ділянку від нового власника;

- квитанцію про оплату адміністративного збору;

- квитанцію про оплату за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

У результаті сторони отримають зареєстровані договори купівлі-продажу земельної ділянки. А новий власник також і отримає витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Безоплатна передача із земель комунальної та державної власності

Відповідно до Земельного кодексу України, кожен українець, якому виповнилося 18 років має право безкоштовно отримати земельні ділянки у приватну власність. Варто зазначити, що максимально можна отримати шість ділянок із різним цільовим призначенням та встановленими їхніми максимальними розмірами, а саме:

1) для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки, визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, які розташовані на території міської, селищної чи сільської ради;

2) для ведення особистого селянського господарства – 2 гектара;

3) для ведення садівництва – 0,12 гектара;

4) для будівництва і обслуговування споруд:

- 0,25 гектара у селах;

- 0,15 гектара у селищах;

- 0,10 гектара у містах;

5) для індивідуального дачного будівництва – 0, 10 гектара;

6) для будівництва індивідуальних гаражів – 0,01 гектара.

Безоплатна передача земельної ділянки із земель державної та комунальної власності відбувається в декілька етапів.

По-перше, необхідно отримати дозвіл на розробку проекту землеустрою земельної ділянки. Для цього слід звернутися із клопотанням до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, який має повноваження розпоряджатися земельними ділянками. У клопотанні зазначаються розміри ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються копія паспорта громадянина України та графічні матеріали, які відображають місце розташування ділянки. 

Орган виконавчої влади або місцевого самоврядування протягом місяця повинен розглянути клопотання та прийняти рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою або ж надати обгрунтовану  відмову. Також слід наголосити, що якщо протягом місяця заявник не отримав ніякої відповіді, то діє принцип мовчазної згоди. За цим принципом заявник, у разі відсутності будь-якої відповіді протягом місяця з моменту подачі клопотання, має право протягом одного місяця замовити розроблення проекту землеустрою, про що повідомляє відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Другим етапом є розроблення проекту землеустрою земельної ділянки. Для цього необхідно звернутися до землевпорядної організації. Виконавець повинен у проекті визначити точні межі ділянки, її координати та скласти кадастровий план земельної ділянки. Також виконавець може встановити межові знаки для внесення земельної ділянки до Державного земельного кадастру.

Третій етап передбачає погодження проекту землеустрою територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. А якщо, земельна ділянка розташована у межах населеного пункту або на земельній ділянці планується розташування об’єкта будівництва, то потрібно також отримати погодження управління з питань містобудування та архітектури місцевої ради чи місцевої державної адміністрації.

Четвертий етап – це реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі. Для цього потрібно до територіального органу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру подати заяву про внесення відомостей до Державного земельного кадастру. До заяви необхідно додати документацію із землеустрою. Внесення відомостей до земельного кадастру є безкоштовним. Після реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг із Державного земельного кадастру.

П'ятим етапом є затвердження погодженого проекту землеустрою місцевою радою чи державною адміністрацією. Для цього необхідно подати клопотання про затвердження проекту до відповідного органу. До клопотання додаються погоджений проект землеустрою та витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

І заключний етап оформлення земельної ділянки передбачає реєстрацію ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Для цього можна звернутися до територіального органу Міністерства юстиції, центру надання адміністративних послуг місцевих державних адміністрацій чи нотаріусів. Заявнику необхідно подати такий пакет документів:

1) заяву про державну реєстрацію;

2) паспорт громадянина України;

3) засвідчену копію рішення про безоплатну передачу земельної ділянки;

4) витяг із Державного земельного кадастру;

5) квитанцію оплати послуги за державну реєстрацію права власності.

Приватизація земельних ділянок, що були раніше надані у користування

Громадяни, які мають у користуванні земельні ділянки з числа державної чи комунальної власності мають право безоплатно їх приватизувати. Для цього потрібно подати до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування заяву про приватизацію, а також технічні матеріали та документ, який підтверджує розмір земельної ділянки. Протягом місяця відповідний орган повинен прийняти рішення щодо приватизації земельної ділянки. Після надання позитивного рішення на приватизацію, необхідно здійснити реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Для цього подаються ті ж самі документи, що і в попередньому випадку.

Прийняття спадщини

Для оформлення права власності на земельну ділянку у порядку спадкування потрібно подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини за місцем її відкриття протягом шести місяців із дня смерті спадкодавця.

У випадку, якщо земельна ділянка повністю сформована, зареєстрована в Державному земельному кадастр, тоді для оформлення права на ділянку буде достатньо лише отримати витяг з Державного земельного кадастру, на підставі якого нотаріус зареєструє право власності у Державному реєстрі речових права на нерухоме майно.

У результаті спадкоємець отримає свідоцтво про право на спадщину та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Дещо складніший процес прийняття спадщини у випадку, якщо відсутні відомості про земельну ділянку в Державному земельному кадастрі. В цьому випадку спадкоємцю необхідно звернутися до землевпорядної організації для розробки технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки на місцевості та її затвердження у необхідних державних органах. На підставі погодженої технічної документації вносяться відомості про земельну ділянку до Державного земельного кадастру. Тільки після цього спадкоємець може законно оформити право власності на земельну ділянку.

Виділення в натурі земельної частки (пай)

Особи, які мають сертифікат на право на земельну частку (пай) мають право подати до сільської селищної чи міської ради заяву про отримання земельної частки в натурі. До заяви також додається сертифікат на право власності на земельну частку.

Після розгляду заяви, відповідна рада повинна прийняти рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

Наступні кроки аналогічні, що і у випадку безоплатної передачі земель із державної та комунальної власності, а саме:

1) виготовлення технічної документації;

2) погодження технічної документації необхідними органами;

3) реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі;

4) погодження технічної документації відповідною радою;

5) реєстрація земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.


Поставити питання