ua
01054 Київ, вул.Тургенєвська, буд.38,офіс 102-103

Як звільнитися директору без згоди засновників?

09/06/2021

 

Як відомо, будь-який бізнес створюється засновниками, які потім отримують статус учасника.  В свою чергу, такі засновники для управління підприємством призначають директора, або з числа самих засновників, або ж наймають на цю посаду сторонню особу.

З одного боку, директор підприємства – це посадова особа, що наділена широкими повноваженнями для управління підприємством, а з іншого, директор- це найманий працівник, який призначається та звільняється виключно за рішенням засновників (учасників).

Кожний бізнес створюється  з довгостроковими планами працювати на ринку та отримувати прибуток, але нерідко виникають обставини, через які компанія не працює взагалі чи припиняє свою роботу через деякий час. Зазвичай, така ситуація виникає або коли декілька засновників товариства  припиняють партнерство в бізнесі і не можуть приймати спільних рішень, або ж просто втрачають інтерес до свого підприємства.

Люди звикли не витрачати час та гроші на те, що не цікаво. Саме тому, засновники підприємства просто забувають про найманого директора, або ж один засновник, який не є директором просто «пропадає». І тут проблема полягає навіть не в тому, щоб звільнитися  фактично, а в тому як звільнитися юридично та прибрати запис про директора в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Без нотаріально засвідченого рішення засновників (принаймі більшості), яке необхідно подати державному реєстратору-це неможливо.

Ось і виходить, що запис в Єдиному реєстрі  про директора може бут навічно, якщо його не замінити на іншого директора, а це означає юридичну пов’язаність  особистості директора з такою компанією.

Однією з основних причин, чому не потрібно затягувати зі звільненням з посади директора - це обов’язки займаної посади щодо податкової звітності, а також адміністративна чи кримінальна відповідальність, яка покладена на директора відповідно до закону.

Тому, якщо директору не вдається звільнитися за добровільним рішенням засновників, або засновників неможливо знайти, єдиним шляхом вирішення такої проблеми є звернення до суду.

В судовому порядку необхідно визнати трудові відносини з підприємством припиненими у зв’язку із звільненням особи директора за власним бажанням.

А тепер покрокова інструкція для директора 

  1. Написати заяву про звільнення за власним бажанням, відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України. Заява про звільнення має бути датована, не менше, ніж за два тижні до дати відправлення листа. Зазначену заяву надіслати всім засновникам товариства та на адресу самого товариства. Варто зазначити, що заяву про звільнення слід направляти цінним листом з описом вкладення. Фіскальний чек та опис вкладення слід зберігати, оскільки вони є підтвердженням про повідомлення учасників належним чином.

  2. Через два тижні, директор підприємства має видати наказ про звільнення себе із займаної посади за власним бажанням та внести відповідний запис до трудової книжки.

  3. Скласти повідомлення про скликання загальних зборів та надіслати це повідомлення всім засновникам товариства.Тут важливо дотриматись вимог законодавства щодо строків надсилання такого повідомлення. Так, відповідно до діючого законодавства виконавчий орган (директор) Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства не менше, ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників, якщо інший строк не зазначено в статуті Товариства. У повідомлені слід зазначити: дату, час, місце проведення Загальних зборів, порядок денний, на якому буде поставлене питання щодо звільнення директора на підставі заяви про звільнення.Варто зазначити, неоднозначним є трактування суду щодо публікацій повідомлення про скликання Загальних зборів у газеті «Урядовий кур’єр». Про те, на практиці, в більшості випадків така публікація розцінюється як здійснення особою всіх необхідний дій щодо свого звільнення. Тому, рекомендуємо, за можливості, здійснювати таку публікацію.Також, слід не забувати про надсилання повідомлень цінним листом з описом вкладенням, зберігання фіскальних чеків та описів в якості доказів надсилання.Як показує практика, засновники підприємства просто не з’являються на такі збори або відсутня можливість зібрати більшість, що унеможливлює розгляд питань, що віднесені до порядку денного. У разі, якщо Загальні збори не відбулись, директору необхідно скласти протокол Загальних зборів із зазначенням причини чому вони не відбулись.

  4. Найважливішим етапом після вчинення всіх вищезазначених дій є подання позовної заяви до суду про встановлення факту припинення трудових відносин між директором та підприємством у зв’язку із звільненням особи за власним бажанням.

    Чи достатньо рішення суду для вирішення проблеми?

Варто зазначити, що особа буде мати статус директора товариства до моменту внесення змін про її звільнення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Реєстр). У зв’язку з цим, у позові обов’язково треба вимагати виключення з Реєстру відомостей про органи управління юридичною особою.

Виходячи з практики, у разі відсутності зазначеного зобов’язання державний реєстратор, як правило, відмовляє у внесенні таких змін, оскільки за законом товариство не може існувати без директора.

Разом з цим, бувають випадки коли державний реєстратор відмовляє у внесенні відповідних змін до Реєстру, навіть за умови наявності у рішенні суду зазначеного пункту. У такому випадку, потрібно звернутись до державного реєстратора з письмовою заявою про внесення змін на підставі рішення суду. Далі – крок за реєстратором, або він внесе такі зміни до Реєстру, або ж відмовить.

У разі, якщо державний реєстратор відмовляє у внесенні змін до Реєстру, потрібно звернутись до суду з позовною заявою про зобов’язання державного реєстратора внести відомості до Реєстру щодо органу управління юридичною особою.

Після отримання позитивного рішення та набранням цим рішенням законної сили потрібно вже повторно звернути до державного реєстратора для внесення змін щодо директора товариства на підставі рішення суду про зобов’язання вчинити певні дії.

На перший погляд, алгоритм зовсім не легкий та потребує значних зусиль, але враховуючи складність таких ситуацій, альтернативи на сьогоднішній день не існує.

Разом з цим, кожна проблемна ситуація щодо звільнення директора товариства є індивідуальною та потребує детального аналізу, тому в таких випадках рекомендуємо звертатись за допомогою до юристів, які на практиці вирішують такі проблеми та не нехтувати їх порадами.


Поставити питання