ua
01054 Київ, вул.Тургенєвська, буд.38,офіс 102-103

Як оскаржити податкове рішення-повідомлення. Оскарження ППР

26.09.18

Якщо Ви займаєтесь господарською діяльністю, то взаємовідносини з податковою є невід’ємною її частиною. Нерідко в підприємстві, а це найчастіше ТОВ, директор і бухгалтер – одна особа. Передбачливо, коли бухгалтерський та податковий облік товариства веде досвідчений бухгалтер, проте навіть за його наявності можуть виникнути проблеми.

Що ж робити, якщо через три роки від дня початку Вашої діяльності або на самому її старті Вам надходить з податкової «лист щастя»? Податкове повідомлення-рішення саме по собі ніякої загрози Вашому підприємству не несе, більш небезпечні наслідки у разі його неоскарження. У разі виникнення такої ситуації, директор підприємства звертається до юристів, щоб оскаржити ППР. При чому, коли постає питання про наявність яких-небудь прогалин в бухгалтерському обліку звучить однозначна відповідь: «взагалі не розумію, чому ми отримали ППР, адже в мене є бухгалтер, у неї все під контролем». Наступним кроком вже є розмова з Вашим бухгалтером, який погоджується та підтверджує висновки ППР: на кілька днів прострочили реєстрацію податкової накладної або не вистачало коштів на рахунку щоб здійснити оплату та ін.

Не все так добре, як здавалось з початку, правда? Але в такій ситуації Ви не будете відразу звільняти бухгалтера, максимум застосуєте внутрішні санкції. Однак, ППР є і з цим необхідно щось робити. В нагоді стане певний алгоритм дій, який допоможе Вам вести свій бізнес далі без негативних наслідків.

Чому Ви отримали ППР?

Насамперед, ППР не може бути Вам надіслано несподівано, обов’язково наявна певна підставі у вигляді акта перевірки або попередження. Даний процес пов’язаний з наявністю у Вас грошового зобов’язання перед податковою у вигляді сплати необхідних податків та зборів за певний період (місяць, квартал, рік). Дане зобов’язання може бути визначено платником самостійно або самим контролюючим органом. У разі прострочення сплати зобов’язань або несплати взагалі, Податковим кодексом України передбачені штрафні санкції, розмір яких залежить від кількості прострочених днів від 10 до 40 %.

5 правил при отриманні ППР.

Якщо ж ППР надійшло без попереджень, перше правило: не довіряти словам бухгалтера, що все «ОК» та чітко визначити підставу для надходження ППР. Якщо пункти ПК України, які вказані як підстави для прийняття ППР,  для Вас «темний ліс» – зверніться за консультацією до знайомого юриста. Оплата буде невелика, проте Ви будете точно знати предмет оскарження.

Друге правило: Обов’язково оскаржити в адміністративному порядку. Звісно, ніхто не буде на підставі даного документа забирати належне вашій компанії майно або закривати банківські рахунки, проте ППР може бути підставою для прийняття податкової вимоги або рішення про опис майна у разі несплати штрафу/боргу або його ігнорування. Тому, рекомендуємо використати всі належні методи для ефективного захисту своїх прав і подати скаргу до податкової. Строк на оскарження – 10 календарних днів з наступного дня як Вам вручили ППР.

Третє правило: Перевірити дотримання форми ППР та порядку його вручення. Зауважимо, що ППР повинно бути у письмовій формі, мати відповідні реквізити, розрахунок штрафних санкцій (додаток), бути підписане та можливо завірене печаткою ДПІ, яка прийняла дане рішення. Порядок вручення, а саме рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто, також має значення, адже від цього залежить кількість Вашого часу на оскарження. Порушення порядку вручення та незазначення будь-яких реквізитів в ППР є підставою для визнання його недійсним.

Четверте правило: Правильне оформлення і подання скарги. Що саме повинна містити скарга визначається окремим Порядком оформлення і подання скарг до контролюючих органів № 916 від 21.10.2015 р. Основними положеннями є наступні:

  • · подається до ДПІ вищого рівня (наприклад: якщо ви перебуваєте на обліку в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, то таким органом є Головне управління ДФС у м. Києві).
  • · обов’язково письмова форма;
  • · зазначення найменування скаржника та податкової адреси;
  • · конкретні підстави незгоди з посиланням на законодавство та зазначення рішення, що оскаржується;
  • · вказати, чи було судове оскарження ППР (якщо Ви дотримуєтесь нашого алгоритму, то така інформація буде відсутня);
  • · повідомити ДПІ, де Ви перебуваєте на обліку, про факт оскарження у вигляді листа;
  • · чітко визначити свої вимоги;
  • · зазначити адресу для надання відповіді та додатки до скарги, що підтверджують ваші заперечення. Всі додатки повинні бути належним чином засвідчені (згідно з оригіналом, дата, підпис, прізвище та ініціали).

Подавати скаргу необхідно особисто до податкової або поштою з повідомленням про вручення та описом. У разі підписання скарги Вашим представником, то в додатках повинна бути копія довіреності на представництво ваших інтересів.

Як саме оформити довіреність?

Якщо довіритель фізична особа – тільки нотаріальна довіреність; якщо юридична, то Ваш представник оформлює свої повноваження шляхом підписання або нотаріальної або простої довіреності. Проста довіреність складається у довільній письмовій формі із зазначенням даних довірителя та представника, кола повноважень та дій, які представник може виконувати від імені товариства, дати підписання, строку дії та підпису уповноваженої особи товариства (зазвичай це директор або інша особа, яка має право підпису). Зауважимо, що наявність печатки не є обов’язковою для юридичних осіб з липня 2017 року і проста довіреність від підприємства зекономить ваші кошти.

П’яте правило: У разі недотримання податковою строку розгляду скарги – вона вважається задоволеною. Строк розгляду – 20 календарних днів з наступного дня як податкова отримала та зареєструвала Вашу скаргу. Неналежне вручення або невручення в установлений термін є підставою для її беззаперечного задоволення. На практиці, працівники контролюючих органів затримують надсилання рішення про розгляд скарги платнику, що має наслідком невизначеність щодо оскаржуваного ППР та можливі збитки для підприємства. Також строк розгляду скарги може бути продовжений до 60 календарних днів, але при належному письмовому повідомленні про це скаржника.

У разі отримання негативного результату щодо розгляду скарги, податкове законодавство передбачає судове оскарження ППР. Якщо ж етап адміністративного оскарження Ви можете пройти власними зусиллями, порадившись з бухгалтером, то судову справу краще повністю довірити юристам, які практикують в сфері адміністративного судочинства та мають досвід вирішення аналогічних спорів в судах. Судова практика свідчить, що при такому розгляді в більшості випадків суд задовольняє позовні вимоги платника податку, проте даний етап може зайняти певний час: від 2,5 до 5 місяців залежно від завантаженості судді. Бажаємо Вам успіхів у прийнятті зважених та ефективних рішень для Вашої компанії.

Стаття підготовлено помічником юриста практики податкового права

Вікторією Уліцькою


Поставити питання