ua ru
01054 Київ, вул.Тургенєвська, буд.38,офіс 102-103

Виключення учасника з товариства

19/02/2017

виключення2Однією із постійно розвиваючих галузей права в України, особливо в аспекті імплементації міжнародних норм, є корпоративне право. При здійсненні господарської діяльності найбільш розповсюдженою організаційно-правовою формою є товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ), відносини учасників якого регулюються корпоративним правом України.

Найчастіше значна кількість розбіжностей в думках науковців виникає в процедурі примусового виключення учасників ТОВ, попри його волі. Хотілося б наголосити, що правильне тлумачення вищевказаного правового механізму є надзвичайно важливим, оскільки саме він є захисним бар'єром інтересів інших учасників ТОВ у разі недобросовісної поведінки одного із них.

На жаль, в реальних умовах сьогодення при виникненні такої ситуації досить складно довести неправомірні дії одного із учасників товариства, які, у свою чергу, є підґрунтям для нанесення матеріальних та моральних збитків діяльності всього товариства.

Однак, попри значну кількість правових позицій правовиків при розгляді цього питання в наш час досить гостро відчувається дефіцит практичних напрацювань щодо процедури виключення учасника з ТОВ, чим і визначено актуальність теми даної статті.

На основі цивільних і господарських нормативно-правових актів визначено підстави (згідно зі статтею 64 ЗУ «Про господарські товариства»), а також випадки та порядок виключення учасника зі складу товариства ( відповідно до ч. 3 статті 100 ЦК України).

Задля більш детального розкриття основної мети даної статті наводимо наступні аспекти: учасника ТОВ, який систематично або неналежним чином виконує свої обов'язки, які, у свою чергу, є перешкодою для досягнення загальних цілей діяльності товариства, при доведенні його вини його можна виключити зі складу товариства, на основі рішення загальних зборів учасників.

Але для того, щоб чітко розуміти чи присутнє систематичне невиконання обов'язків з боку того чи іншого учасника, необхідно звернутися до статті 11 ЗУ «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII, в якій регламентовані основні обов'язки кожного учасника товариства.

Проаналізувавши значну кількість наукових праць, статистичних даних судової практики з розгляду господарських справ встановлено, що на сьогодні не існує єдиного правильного механізму доведення систематичного невиконання обов'язків з боку учасника товариства, оскільки вищевказане питання на законодавчому рівні не врегульовано.

Задля уникнення колізій при розгляді у судовому порядку такого типу справ, позиція сторони процесу повинна ґрунтуватися на встановленні причинно-наслідкового зв'язку між наявністю негативних наслідків для ТОВ та діями (бездіяльністю) учасника (відповідно до п. 29 Постанови ВСУ від 24. 10.2008 р. №13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів»).

Досить важливо правильно провести процедуру проведення загальних зборів учасників, визначену в статуті товариства, задля уникнення оскарження даного рішення в суді.

Основними правилами, яких необхідно дотримуватись при проведенні голосування є наступними:
1) рішення приймається більшістю голосів учасників товариства;
2) у проведенні голосування учасник, якого виключають, не бере участі;
3) в протоколі чітко вказується, які саме дії (бездіяльність) завдали шкоди товариству та факт, які це підтверджують;
4) під час голосування визначається розмір та порядок розрахунку з учасником, який виключається з товариства;

Офіційним документом проведення загальних зборів є нотаріально засвідчене рішення протоколу з підписами всіх учасників процесу.

У разі дотримання всіх вищевказаних умов, процедура виключення буде здійснена в правовому полі. При бажанні виключеного учасника оскаржити рішення загальних зборів у судовому порядку, позовні вимоги залишаться незадоволеними.


Поставити питання