ua
01054 Київ, вул.Тургенєвська, буд.38,офіс 102-103

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ШЛЯХОМ ВИДІЛУ

02.02.2018 р.

     Одним із способів створення Товариства з обмеженою відповідальністю є його створення шляхом виділу. Суть даної процедури полягає в тому, що з однієї юридичної особи виділяється певне майно або кошти і за рахунок них створюється нова юридична особа.

     В деяких випадках, такий спосіб створення ТОВ є дуже зручним та раціональним. Зокрема, коли власники підприємства бажають виокремити конкретний напрямок господарської діяльності для більш ефективного управління ним. Також, при реалізації процесу виділу можна оптимізувати податкові зобов'язання.

     Що стосується, безпосередньо процедури виділу та особливостей його законодавчого регулювання то вони є наступними. Перш за все, так звана, первинна юридична особа приймає рішення про виділ, яке оформляється протоколом загальних зборів. При цьому в протоколі обов'язково повинні бути прийняті рішення про затвердження розподільчого балансу та обрання складу комісії з виділу. Також зазначається яка юридична особа створюється в результаті виділу.

     В той же час, необхідно внести зміни до установчих документів ТОВ з якого здійснюється виділ, а отже, затвердити нову редакцію Cтатуту товариства. Далі, оформлене та підписане рішення подається державному реєстратору. Також разом з рішенням необхідно подати затверджений розподільчий баланс. На наступний день, можна подавати пакет документів для проведення змін щодо відомостей про первинну юридичну особу.

     Після цього – подаємо державному реєстратору документи щодо створення нової юридичної особи в результаті виділу. Тобто, після повідомлення про виділ і подачі документів для проведення реєстрації змін, можна відразу подавати державному реєстратору документи для реєстрації новоствореної юридичної особи. При цьому, варто враховувати певні особливості. Зокрема, рішення про створення юридичної особи в результаті виділу повинно бути нотаріально засвідчене, на відміну від звичайного створення.

     Щодо особливостей оподаткування процесу виділу.  В податковому законодавстві існує пряма норма, згідно якої процес виділу не є об'єктом  оподаткування ПДВ. Щодо обов'язку зі сплати ПДФО. При виділі відбувається передача майна або коштів від первинної до новоутвореної юридичної особи. При цьому не відбувається відчуження корпоративних прав, а тому фізична особа, яка є засновником не отримує жодних компенсацій. Також, в даному випадку інвестиційний актив не обмінюється на інший, і не відбувається повернення раніше внесених до статутного капіталу коштів. Як бачимо, виділ є зручним способом для фізичних осіб засновників, які бажають створити нове підприємство.

     Що стосується розподілу податкових зобов'язань між первинною  та новоствореною юридичними особами. Новостворене підприємство не відповідає за податковими зобов'язаннями  первинного. В той же час, воно не може розраховувати і на податковий кредит, сформований таким первинним підприємством.  Також, важливим питанням є система оподаткування, яку може обрати новостворене товариство. Якщо, наприклад первинне підприємство має статус платника податку на додану вартість, то чи виникає обов'язок реєструватися платником ПДВ у підприємства, яке створене в результаті виділу? Відповідь: такий обов'язок не виникає, і новостворене товариство може обрати будь-яку зручну систему оподаткування.

     Отже, як бачимо, створення нової юридичної особи шляхом виділу в деяких випадках може бути дуже вигідним та раціональним рішенням. При цьому, варто враховувати всі правові аспекти  та ризики при його реалізації.

Підготував старший юрист практики Корпоративного права

OLSTEN PARTNERS LAW COMPANY

Омельян Назар


Поставити питання