ua ru
01054 Київ, вул.Тургенєвська, буд.38,офіс 102-103

Реєстрація представництва іноземної компанії

07/11/2016

ПредставництвоНа сьогоднішній день іноземні компанії, які бажають вийти на ринок України, досить часто обирають таку організаційно-правову форму ведення бізнесу, як представництва.
Що ж воно таке, те представництво. Трохи покопирсаючись у глибинах законодавчих актів України, можна знайти визначення цього поняття. Ні, Ви не думайте, що воно вказане в Основному Законі, чи його легко можна відшукати у Господарському кодексі України, чи у Цивільному, дане поняття віднайшло собі затишний куточок у надрах Податкового кодексу. Це, напевно, податківці потурбувалися про іноземних інвесторів, щоб ті одразу і з українськими податками ознайомилися.

Отже, постійне представництво – постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів.

Постійним представництвом не є використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер.

Виходячи зі змісту даної статті Податкового кодексу України, представництва поділяються на постійні та непостійні, або як їх ще звикли називати - «некомерційні».
Назва «некомерційні» походить безпосередньо від самої суті створення даного виду представництв. Не постійні представництва не мають на меті отримання прибутку, вони створюються з допоміжною, консультативною чи інформаційно-презентаційною функцією. Тобто, вони виключно представляють інтереси вашої компанії на території України, при цьому не займаючись господарською діяльністю.

Такі представництва можуть похизуватися певним рядом переваг, проте переваги ці, знову ж таки стосуються податкового права та реалізації норм Податкового кодексу України, зокрема:

  • можливість користуватись пільгами Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування в частині звільнення такого представництва від обкладення податком на прибуток на території України, якщо вона звісно ж укладена між Україною та країною, резидентом якої є компанія, що має на меті відкрити представництво;
  • відсутність ризиків, пов'язаних з невизнанням податковими органами валових витрат з підстав «непов'язаності з господарською діяльністю»;
  • можливість отримання фінансування від основної компанії, яке не включається у склад доходів такого представництва та відповідно не підлягає оподаткуванню.

В принципі, на перший погляд, досить непогана перспектива відкривається. Ви вже напевно розмріялися про те, як швидко зможете забути про сплату податку на прибуток та «набридливої» податкової, яка буде постійно докучати Вам своїми перевірками, про те, які спрощені вимоги щодо подання звітності отримаєте та інше.
Хочу Вас приголомшити, бо «сталося, не як гадалося». На жаль, законодавством України чітко не встановлено перелік видів діяльності, котрі відносяться до представницьких функцій чи послуг. Досі залишається ризик визнання контролюючими органами діяльності некомерційного представництва (підписання актів-прийому передачі, підписання договорів та скріплення їх печатками, приймання товарів, зберігання товарів тощо для іноземної компанії), як отримання вигоди за зобов'язаннями.

Як показує практика, наше законодавство та контролюючі органи не зовсім підготовлені до розуміння провадження «некомерційної» діяльності, тому у них так і залишилася «звичка» надмірного оподаткування.

Саме через тонку лінію розмежування «некомерційного» та «комерційного», в Україні є така тенденція податкових органів щодо визнання «некомерційних» представництв постійними представництвами та відповідно стягнення з них податків на загальних підставах. Тому, потрібно бути готовим до того, що одного дня можуть виникнути спірні моменти і Вам доведеться доказувати дійсність своєї негосподарської діяльності в судовому порядку.

У якості підтвердження того, що Ваше некомерційне представництво здійснює виключно діяльність допоміжного та підготовчого характеру, що унеможливлює визнання такого представництва постійним, Ви можете використати такі аргументи та докази:

  1. Види діяльності некомерційного представництва відмінні від видів діяльності материнської компанії. У якості підтвердження зазначеного суду можуть бути надані для порівняння статутні документи, з яких можливо встановити, що види діяльності материнської компанії є відмінними від видів діяльності некомерційного представництва:
  2. Працівники представництва згідно з посадовими інструкціями виконують виключно посадові обов'язки, які мають некомерційний характер.
  3. Витрати представництва включають лише ті, що забезпечують функціонування такого представництва, зокрема: представницькі витрати, виплата заробітної плати, податків, юридичні, банківські, нотаріальні, інформаційно-консультаційні, кур'єрські/поштові послуги, страхування персоналу, оренда приміщення/авто тощо.
  4. Представництво не здійснює комерційної діяльності, тобто рух по рахунку представництва відображає лише надходження від материнської компанії у вигляді цільового фінансування та витрати, понесені представництвом на забезпечення його функціонування. У якості доказу можуть бути залучені банківські виписки з рахунка представництва.
  5. Представництво має банківський рахунок типу «Н», правовий режим використання якого не дозволяє зараховувати чи списувати кошти для здійснення комерційної діяльності. У якості доказу суду може бути надана відповідна довідка банку.

Проте, якщо Ви вже встигли змінити свою думку з приводу доцільності створення не постійного представництва, то пропоную ознайомитися із специфікою діяльності постійних представництв.

Якщо Ви вже визначилися, що Ваше представництво буде мати на меті отримання прибутку, то, безумовно, необхідно створювати постійне представництво. При створенні такого виду представництв, Вам потрібно зареєструватися у контролюючому органі як платник податку на прибуток.

Якщо ж порівнювати ці два види представництв, то основною відмінністю виступає комерційний чи некомерційний характер діяльності, та відповідно до цього – платником яких податків буде представництво того чи іншого виду. Для постійного представництва відкривають рахунки типу «П», які використовуються в такому ж порядку, як і поточні рахунки резидентів (за винятком порядку купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку), та дозволяють зараховувати на поточні рахунки представництв активні доходи.

Відкриття представництв, як таких, є одним з найбільш доступних і відносно простих способів запуску бізнесу на території України для іноземної компанії. До плюсів роботи через представництво відносять також відсутність обов'язку отримувати дозвіл на працевлаштування іноземних співробітників та відсутність обов'язку по створенню робочих місць для інвалідів.

Слід відмітити, що представництво суб'єкта господарської діяльності не є юридичною особою і не здійснює самостійно господарської діяльності, у всіх випадках воно діє від імені і за дорученням іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного у Свідоцтві про реєстрацію, і виконує свої функції згідно із законодавством України.


Поставити питання