ua
01054 Київ, вул.Тургенєвська, буд.38,офіс 102-103

Перевірки Держспоживслужби

09/02/2021

Перевірки Держспоживслужби: кого можуть перевірити та як підготуватися?

 

Один із лідерів серед державних органів, що здійснюють нагляд і контроль за діяльністю суб’єктів господарювання саме за кількістю перевірок, — Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі — Держпродспоживслужба).

Так, у 2018 році кількість суб’єктів господарювання, що потрапили в річний план перевірок становила понад 15 тисяч, у 2019 році — їх було вже 22,5 тисячі, на цьому ж рівні пройшов 2020 рік, рік пандемії.

Ще в листопаді 2020 року Держпродспоживслужба своїм Наказом № 778 сформувала річний план перевірок на 2021 рік.

Тому у 2021 році близько 22 тисяч суб’єктів господарювання чекають на перевірку Держпродспоживслужби.

 

А кого можуть перевірити?

Перевірки здійснюються у декількох сферах, наприклад:

 • захисту споживачів,
 • фітосанітарної безпеки,
 • державного контролю харчових продуктів,
 • контролю у сфері насінництва та розсадництва,
 • безпечності харчових продуктів.

 

Тому під поняттям «суб’єкт господарювання» підпадають фактично всі-всі підприємці:

 • які здійснюють продаж товарів населенню (одяг, іграшки, тобто будь-що),
 • які здійснюють виробництво товарів широкого вжитку,
 • агро-підприємці та фермери, що вирощують худобу та різноманітні рослинні культури,
 • підприємства, що здійснюють експлуатацію машин (комбайнів та тракторів у тому числі), а особливо ті, в яких було зафіксовано смерть людини або спричинено шкоду здоров’ю людини;
 • сільськогосподарські підприємства, які здійснюють зберігання та переробку зерна;
 • підприємці-виробники тютюну та тютюновмістних виробів.

 

Перелік сфер підприємницької діяльності надзвичайно великий! А тому кожен підприємець повинен завчасно бути підготовлений до можливої перевірки.

 

Отож, перевірте, а чи не потрапили саме ви в цей план перевірки?

На що потрібно дивитися в додатку до Наказу:

 • перелік суб’єктів господарювання, що будуть перевірятись,
 • орган, що буде здійснювати перевірку,
 • дату початку та строк здійснення перевірки.

 

Підприємець може перевірити наявність чи відсутність свого підприємства у вказаному переліку за назвою та ідентифікаційним кодом.

 

Які повноваження має Держпродспоживслужба та її територіальні органи?

1) давати суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;

2) перевіряти додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері торгівлі й послуг, вимог нормативно-правових актів щодобезпеки продукції, правил торгівлі та надання послуг;

3) відбирати в суб’єктів господарювання сфери торгівлі й послуг зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їхньої якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законодавством.

4) проводити контрольні перевірки правильності розрахунків зі споживачами за реалізовану продукцію, у тому числі харчові продукти, відповідно до закону;

5) одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання копії необхідних документів, які характеризують якість продукції, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються для виробництва цієї продукції;

6) забороняти суб’єктам господарювання реалізацію споживачам:

— неправильно маркованих або непридатних харчових продуктів;

— фальсифікованої продукції;

7) подавати до суду позови про захист прав споживачів;

8) передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки кримінального правопорушення, органам досудового розслідування;

9) накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративні стягнення;

 

Чи можна не пустити Держпродспоживслужби?

Законодавством передбачена відповідальність за створення перешкод у допуску інспекторів на підприємство— штраф у розмірі від 1 до 10 % вартості реалізованої продукції за попередній календарний місяць, але не менше 170 грн (10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг).

 

Що може бути результатом перевірки?

1. Заборона реалізації продукції.

2. Припинення суб’єктом господарювання сфери торгівлі й послуг реалізації та виробництва продукції — до усунення виявлених недоліків.

3. Тимчасове припинення діяльності суб’єктів господарювання сфери торгівлі (секцій, відділів), послуг складів підприємств оптової й роздрібної торгівлі й організацій, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів, — до усунення виявлених недоліків.

4 Опломбування виробничих, складських, торговельних та інших приміщень суб’єктів господарювання сфери торгівлі та послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також:

— несправних,

— з неправильними показаннями,

— з пошкодженим перевірочним тавром або без нього,

— з тавром, строк дії якого закінчився, засобів вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів.

5. Накладення на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративних стягнень, передбачених ст. 155, 1552, 156, 1561 — 1563, 167, 1681 — 1682, 170 і 1882 КУпАП: штраф від 1 до 250 нмдг (від 17 до 4 250 грн).

6. Накладення штрафу, передбаченого ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» за введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик: від 1500 до 3000 нмдг (від 25 500 до 51 000 грн).

 

Які ваші дії після перевірки?

1. Погодитись і виконати припис і сплатити штраф

2. Або оскаржити результати перевірки!

 

Ви маєте право оскаржити результати перевірки як в адміністративному, так і в судовому порядку — якщо ви вважаєте, що:

— контролюючий орган наклав на вас штраф незаконно,

— перевірка була проведена з порушеннями.

 

Не потрібно нехтувати своїм законним правом на оскарження та правом на захист. Для цього потрібно своєчасно звернутись із відповідною скаргою чи заявою до контролюючого органу або до суду з нормативним обґрунтуванням вашої позиції.

Своєчасне реагування та юридична обізнаність процедури перевірок значно полегшує підприємцю процес оскарження рішення контролюючого органу.

 

Марія Янко, адвокат, старший юрист практики податкового та митного права


Поставити питання