ua
01054 Київ, вул.Тургенєвська, буд.38,офіс 102-103

ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИДОБУВАННЯ ПІСКУ

02/11/2017

На сьогоднішній день видобуток корисних копалин, зокрема піску є дуже популярним  бізнесом серед підприємців. Адже, у сучасному світі людина намагається максимально взаємодіяти з природою та винаходити надзвичайні речі, які шокують багатьох людей. Більш того, цей напрямок в бізнесі є не тільки поширеним, але я досить прибутковим. Темпи будівництва в Україні зростають, а отже і потреба в забезпеченні піском завжди актуальна.

 Але не все так просто. Для здійснення діяльності по видобуванню з надр землі корисних копалин, в тому числі піску, необхідне отримання дозволу на видобування піску від державних органів, адже надра є великою цінністю та перебувають під особливою охороною та регулюються спеціальними законами.

Так, законодавством визначено, що надрами є  частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння. Вони знаходяться виключно у власності українського народу. Від імені ж власника виступають органи державної влади та органи місцевого самоврядування, до їх компетенції  належить надання землі в користування, збереження надр і контроль за використанням їх за призначенням. Надра передаються у тимчасове  до 5 років та  довгострокове до 50 років  користування.

Найбільш поширеним видом видобування корисних копалин є видобування піску. Пісок є піщано – гравійною сировиною і  відноситься до корисних копалин місцевого значення. Користування надрами є платним, і включає в себе рентну плату та збір за видачу спеціальних дозволів. Власник не має права дарувати та відчужувати, вносити як вклад у спільну діяльність, а також передавати права до статутного капіталу, які надані йому спеціальним дозволом.

Отримання дозволу на видобування піску регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615. Компетенція щодо видачі спеціальних дозволів на видобування корисних копалин, в тому числі піску належить Державній службі геології та надр України, саме вона видає Спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин після того, як проводиться оцінка та експертиза запасів корисних копалин.

Інформація про ділянку, яку мають намір надати у користування, розміщується на офіційному веб-сайті та  в газеті «Урядовий кур’єр» за 30 днів до прийняття рішення про видачу дозволу. А також із точним зазначенням ділянок, їх місця розташування, переліком корисних копалин, першочергової ціни ділянки та поштову адресу, на яку треба надіслати заяву, для отримання дозволу.

Дозвіл видається на термін, який вказаний заявником у його заяві, але для такої діяльності як  видобування піску не  більше 20 років і строк його дії розпочинається з дня його реєстрації.

Як же отримати дозвіл на видобування піску?

Перш за все – це ретельна підготовка заяви на отримання дозволу, в ній необхідно зазначити місце розтащування ділянки, вид корисних копалин, які заявник планує видобувати, відомості про заявника, контакти з заявником,  місце проживання, а також обов’язково зазначається підстава для надання дозволу.

Окрім заяви, заявнику необхідно подати також:

-пояснювальна записка яка містить у собі з характеристику об'єкта, стан його геологічного вивчення, метод розробки і обґрунтування необхідності використання надр, де, також зазначається потужність підприємства,

 - копії протоколів, які видані Державною комісією по запасах про затвердження запасів у повному обсязі;

- каталог географічних координат, в яких зазначається кутові точки надр із зазначенням їх площі;

- оглядова карта, масштабом не менше ніж 1:200000;

– ситуаційний план,  в якому наносяться межі площі видобування та географічні координати її кутових точок у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат;

– план, по підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого відводів ( за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр, а також із зазначенням ліній геологічних розрізів;

-  характерні геологічні розрізи із зазначенням меж категорій запасів та умовними позначками.

Для підприємств, які починають розробку родовища, необхідно додати до перелічених документів програму робіт із введенням родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності.

Після того, як були подані документи, інформацію про реєстрацію поданих документів, можна отримати на офіційному веб-сайті Державної служби геології та надр України протягом 3-х робочих днів.

Рішення, про надання дозволу приймається після отримання всіх погоджень від органу внутрішніх справ,  органу державної фіскальної служби про наявність заборгованості у сплаті податків. Також, надання дозволу на видобування піску погоджується з відповідними органами місцевого самоврядування та Міністерством екології та природних ресурсів.  До облрад, документи подаються не пізніше ніж за 20 днів до проведення сесії., а до міністерства подається супровідний лист, заява та перелік документів, які зазначались вище. Попередній розгляд  документів здійснюють державні екологічні інспекції за місцем розташування ділянки. Рішення Міністерство екології та природних ресурсів приймає протягом 10 днів, виходячи з даних екологічної карти, яку передала інспекція.

Нажаль, на практиці, дуже часто мають місце випадки, коли присутнє повернення, органами, з якими погоджується видача свідоцтв, поданих документів, якщо присутня одна з перелічених ситуацій: подача підприємством не в повному обсязі; виявлення недостовірних даних; невідповідність документів вимогам законодавства, наявність на території, на якій планується видобування, встановлених законом обмежень; застосування застарілого обладнання, що може привести до завідомо негативних екологічних наслідків та зазначення недостатніх природоохоронних заходів для підтримання належного екологічного стану.

Після отримання всіх необхідних погоджень формується пакет документів до Державної служби геології та надр України для отримання дозволу. Здійснюється перевірка документів і якщо відсутні зауваження, документи передаються до Геоінформ України, де і проводиться експертиза наданих геологічних матеріалів.

Для отримання спецдозволу на видобування піску, необхідною частиною є угода про умови користування надрами, в якій зазначаються умови добування піску, що укладається між Державною службою геології та надр та заявником. Дозвіл  та угода опублікувуються на офіційному веб-сайті органу, з надання дозволів, не пізніше 5 днів робочих днів з дня підписання.

Отже, в спеціальний дозвіл на видобування піску складається з саме  дозволу, який видається Держгеонадрами та Угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин та двох додатків: Програми робіт з видобування корисних копалин та характеристики ділянки надр.

 

На сам кінець, можна зробити висновок про те, що отримання дозволу на видобування піску є складною та тривалою юридичною процедурою, оскільки погодження необхідно отримати в декількох органів. Навіть сам порядок,  визначений таким чином, що у державних органів завжди знайдеться підстава для відмови.

 

Автор

Помічник юриста практики корпоративного права

Олена Вакулюк

 


Поставити питання