ua ru
01054 Київ, вул.Тургенєвська, буд.38,офіс 102-103

Директор – іноземець: актуальні питання призначення

27/03/2017

direktorНа даний час, в Україні досить поширеною є практика призначення на посаду директора українського підприємства громадянина іншої держави. Зокрема, така ситуація виникає, коли представники іноземних країн відкривають в нашій державі підприємства, і хочуть бачити їх керівниками своїх співвітчизників, яким вони можуть повністю довіряти та контролювати. Однак, дедалі частіше до призначення директором іноземця вдаються і українські юридичні особи. Така необхідність може виникнути у різних випадках, але основна причина цього – захищеність іноземного громадянина (директора) у разі виникнення претензій з боку контролюючих або правоохоронних органів. Отже, розглянемо детальніше процедуру та особливості призначення іноземця керівником підприємства в Україні.

Насамперед, необхідно зазначити, що відповідно до положень ч.2, п.4, ст.3 Закону України «Про зайнятість населення», іноземці та особи без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні можуть бути прийняті на роботу за наявності дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (дозвіл на працевлаштування іноземця), виданого в порядку, визначеному законом. В свою чергу, процедуру отримання дозволу на працевлаштування регулює «Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства», затверджений постановою КМУ №437 від 27.05.2013 р. У відповідності до п.4 цього Порядку, отримання дозволу на застосування праці іноземців є доцільним та достатньо обґрунтованим, зокрема, коли іноземець чи особа без громадянства претендує на зайняття посади керівника, заступника керівника або іншої керівної посади, у разі коли такий іноземець чи особа без громадянства є засновником або учасником підприємства, установи, організації. Тобто, навіть коли іноземець чи особа без громадянства створює в Україні юридичну особу, виступає її засновником (учасником), для того, щоб обійняти керівну посаду в ній – необхідно отримати дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Дана норма вбачається не досить доречною, адже така особа, створюючи підприємство в Україні сама виступає роботодавцем. Більш того, для реалізації свого права управляти даним підприємством - вимушена проходити додаткові процедури та сплачувати кошти. Адже сама процедура отримання дозволу є досить затратною та клопіткою. Лише офіційний платіж за отримання дозволу на працевлаштування іноземця складає 4 мінімальні заробітні плати, з 01.01.2017 року це 12800,00 грн.

Отже, відповідно до Порядку, роботодавець повинен подати до відповідного територіального органу Державної служби зайнятості документи для отримання дозволу на працевлаштування, визначені в п.6 вищезгаданого Порядку. Зокрема, для отримання дозволу на працевлаштування директора іноземця необхідно подати наступні документи: 1) заяву встановленого зразка; 2) копію документа про освіту іноземця; 3) копію паспорту іноземця з перекладом на українську мову; 3) дві фотокартки розміром 3,5 x 4,5; 4) довідка від лікаря про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, наркоманію, токсикоманію та інші інфекційні хвороби, перелік яких встановлено МОЗ; 5) довідка про те, що посада, на якій буде застосовуватися праця іноземця, не пов'язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці; 6) довідку органів внутрішніх справ про те, що іноземець, який на момент оформлення дозволу перебуває на території України, не відбуває покарання за скоєння злочину та щодо нього не здійснюється кримінальне провадження; 7) довідку органу країни походження (перебування) про те, що іноземець який на момент оформлення дозволу перебуває за межами України, не відбуває покарання за скоєння злочину та щодо нього не здійснюється кримінальне провадження; 8) довіреність на право особи представляти інтереси роботодавця. Також, у разі коли директором юридичної особи планує стати її засновник (учасник) – подаються належним чином засвідчені копії установчих документів цієї юридичної особи.

Строк розгляду заяви на отримання дозволу на застосування праці іноземців становить 7 робочих днів, з дня реєстрації такої заяви. Після отримання роботодавцем позитивного рішення він зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дня отримання ним рішення – сплатити кошти за отримання дозволу на працевлаштування. Здійснивши оплату, роботодавець може отримати дозвіл не пізніше ніж через три робочих дні, з моменту зарахування коштів до держбюджету. Варто зазначити, що строк дії такого дозволу складає один рік. При цьому його дію можна продовжувати необмежену кількість разів, і плата при цьому не справляється.

Особливої уваги заслуговує ситуація, коли іноземця призначають директором підприємства при його створенні. Справа в тому, що законодавство у сфері державної реєстрації юридичних осіб не вимагає подання дозволу на застосування праці іноземців при державній реєстрації юридичної особи. До того ж, отримати такий дозвіл на працевлаштування іноземця можливо лише після проведення процедури державної реєстрації підприємства, адже подавати заяву та документи може лише роботодавець. Тобто, фактично може виникнути ситуація, коли юридичну особу створено та зареєстровано в установленому законом порядку, а її керівником виступає громадянин іноземної держави, відомості про якого містяться в ЄДР. При цьому, необхідного дозволу на застосування праці іноземців він не має. В свою чергу, ч.5, ст.53 Закону України «Про зайнятість населення» встановлює відповідальність для роботодавців у разі застосування праці іноземців без відповідного дозволу у вигляді штрафу в двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення за кожну таку особу. За таких умов, краще не ризикувати, а призначити на деякий час при створенні юридичної особи директора – громадянина України, а вже після державної реєстрації – отримати необхідний дозвіл, і змінити керівника на іноземця.

Також, виходом з даної ситуації може бути призначення директором підприємства громадянина іноземної держави, який постійно проживає в Україні, тобто має посвідку на постійне місце проживання. Адже українське законодавство не вимагає отримання дозволу на використання праці для даної категорії осіб.

Додатково, необхідно звернути увагу на те, що при отриманні дозволу на практиці завжди виникають труднощі з його отриманням, оскільки роботодавець має довести органу зайнятості необхідність працевлаштувати іноземного громадянина , а не громадянина України. Оскільки, рівень безробіття останні роки не зменшується, то орган зайнятості серед інших повноважень має повноваження сприяння у працевлаштуванні громадян України. То ж роботодавцю, необхідно досить ретельно та виважено обґрунтовувати та доводити свій намір. І іншому випадку, він отримає відмову в отримання дозволу на працевлаштування іноземця.

Отримання дозволу на працевлаштування вимагає додаткової підготовки, оскільки на момент подачі заяви, роботодавець зобов'язаний багато в чому підготуватись, як то подання звітів тощо.

Таким чином, призначення директором підприємства іноземця можливе, але при цьому необхідно враховувати всі юридичні аспекти отримання дозволу на працевлаштування.

Помічник практики корпоративного права Омельян Назар


Поставити питання