ua ru
01054 Київ, вул.Тургенєвська, буд.38,офіс 102-103

Автомобіль в лізинг. Практичні поради, як вберегтися від проблем

28/07/2016

публикация 2В наш час, на ряду з кредитуванням, набуває поширення придбання транспортних засобів на підставі фінансового лізингу. Дуже часто, фінансовий лізинг пропонує більш вигідні умови придбання товарів та сприятливі умови погашення заборгованості.

Але, звертаємо увагу читачів на те, що, як показує досвід, чимало шахраїв ховаються у так званих лізингових компаніях. Працівники таких фірм діють всупереч законодавству, намагаються забалакати потенційного клієнта будь-якими методами з метою витягнути із вас якнайбільше грошей. Окрім цього, такі лізингові компанії ще й усіма способами страхують себе від відповідальності.

На практиці, компанії, які займаються лізинговою діяльність, укладають з Вами договір про фінансовий лізинг, а далі, змушують вносити попередню оплату в немалих сумах. Так, в окремих випадках – це не менше ніж 20 000 гривень, та запевняють, що ця сума є початковим внеском та частиною загальної суми кредитування. Представник лізингової компанії запевняє Вас, що тільки після внесення цих грошей Ви зможете отримати бажане майно. Сплативши дану суму Ви дізнаєтесь, що майно, на яке Ви так розраховуєте, отримаєте лише після оплати ще якихось там 100 000 гривень. Але і цей платіж не буде останнім. Ось саме тоді Ви починаєте розуміти, що потрапили до якоїсь афери.

В дійсності виходить, що перші 20 000 гривень з Вас витягнули за організацію підписання договору, наступні 100 000 гривень – це аванс. Далі з'являються інші необґрунтовані комісії, які необхідно сплатити.

Отже, для того, щоб не потрапити у вир проблемних лізингових операцій та зберегти свої гроші від нечесних рук пропонуємо вам декілька практичних порад.

ПЕРЕВІРЯЄМО ЧИ МАЄ ПРАВО КОМПАНІЯ УКЛАДАТИ З ВАМИ ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ.

Що каже закон? Відповідно до частини 2 статті 203 Цивільного кодексу України особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

Частина 1 стаття 292 Господарського кодексу України передбачає, що лізинг - це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів. Пункт 4 частини 1 статті 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» передбачає випадки обов'язкового ліцензування. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб. Частина 2 цієї ж статті вказує, що здійснення діяльності, зазначеної у частині першій цієї статті, дозволяється тільки після отримання відповідної ліцензії.

Отже, в першу чергу необхідно дізнатися чи має компанія ліцензію, простіше кажучи – дозвіл на укладання з Вами договору фінансового лізингу.

Для цього не потрібно звертатися до державних органів чи подавати запити, оскільки в мережі Інтернет є Єдиний ліцензійний реєстр. Це такий ресурс, де зосереджена вся інформація щодо наявності ліцензії у будь-якої компанії. Вам залишається лише ввести ідентифікаційний код підприємства за вказаним кодом доступу - http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html

Якщо Ви побачите, що відомості відсутні, то ні в якому разі не укладайте ніяких договорів з такою компанією. Якщо ж дозвіл у цієї фірми все таки є, тоді продовжуйте ознайомлюватися з наступними порадами.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ НА ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ.

Для людини, яка не має відношення до юриспруденції важко розрізнити чи правильно та коректно складено договір, який пропонують лізингові компанії. Ніколи не потрібно беззаперечно погоджуватися з консультантом. В даному випадку обачливість та обережність може захистити як Ваші гроші, так і час, а до того ж і нервову систему. Отже, яку ж форму повинен мати договір фінансового лізингу?

Що каже закон? Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про фінансовий лізинг» відносини, що виникають у зв'язку з договором фінансового лізингу, регулюються положеннями Цивільного кодексу України про лізинг, найм (оренду), купівлю-продаж, поставку з урахуванням особливостей, що встановлюються цим Законом.

Відповідно до частини 2 статті 628 Цивільного кодексу України сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору. З аналізу норм чинного законодавства випливає, що за своєю правовою природою договір фінансового лізингу є змішаним договором та містить елементи договору оренди (найму) та договору купівлі-продажу транспортного засобу.

Оскільки параграф §6 глави 58 Цивільного кодексу України не передбачає чіткої умови щодо форми договору фінансового лізингу, то необхідно звернутись до інших положень законодавства, а саме до §5 глави 58 Цивільного кодексу України «Найм (оренда) транспортного засобу». Стаття 799 даного параграфу глави 58 Цивільного кодексу України передбачає вимоги щодо форми договору найму транспортного засобу, а точніше: договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі; договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

В більшості випадків договори фінансового лізингу укладаються за участю фізичної особи, а тому відповідно до законодавства України підлягають нотаріальному посвідченню. Цей факт також підтверджується судовою практикою. Таким чином, якщо договір фінансового лізингу транспортного засобу не посвідчений нотаріально та має просту письмову форму – цей договір є нікчемним, та не породжує жодних правових наслідків.

ЗАВЖДИ РЕТЕЛЬНО ОЗНАЙОМЛЮЙТЕСЬ З УМОВАМИ ДОГОВОРУ.

Працівники лізингових компаній завжди намагаються переконати Вас якнайшвидше підписати договір, обґрунтовуючи це тим, що товар або час акції закінчується. Проте в даному випадку йде мова про немалі гроші, а тому не потрібно нікуди поспішати.

Зокрема звертайте увагу на те, як описаний предмет договору.

Що каже закон? Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про фінансовий лізинг» предметом договору лізингу (далі - предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.

Відповідно до частини 1 статті 184 Цивільного кодексу України річ є визначеною індивідуальними ознаками, якщо вона наділена тільки їй властивими ознаками, що вирізняють її з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізуючи її.

Дуже часто у договорі фінансового лізингу передбачено, що предметом лізингу є, наприклад, авто певної марки. Додатками до договору чи специфікацією може буде передбачено також кількість і ціна. Можливо у Вас це не викличе ніяких сумнівів, адже всі характеристики автомобіля Вам розповість консультант. Проте такі відомості не індивідуалізують авто. Отже необхідним є зазначення в договорі не лише назви та основних характеристик автомобіля як-от назва та модель, але і відомості, які будуть виділяти це авто з-поміж інших. Тому що транспортний засіб однієї й тієї ж марки може бути різної комплектації та різноманітної модифікації. Індивідуальними ознаками транспортного засобу, які дають можливість його ідентифікувати як об'єкт цивільних прав та обов'язків, може бути: марка, модель, тип, об'єм двигуна, тип пального, колір, дата випуску, ідентифікаційний номер кузова, заводський номерний знак, номер двигуна тощо.

Така інформація відповідно до закону є істотною умовою, без якої договір не матиме юридичного значення.

Більш того, необхідно звернути увагу на дотримання лізинговою компанією під час укладення договору фінансового лізингу Закону України «Про захист прав споживачів». Оскільки, недотримання його положень є підставою для визнання договору фінансового лізингу недійсним. Саме таку позицію має Вищий спеціалізований суду з розгляду цивільних та кримінальних справ України при розгляді таких справ.

Проте, якщо все таки Вам не пощастило і Ви уклали проблемний договір фінансового лізингу, то існують дієві юридичні механізми захистити Ваше порушене право. Якщо не зволікати з цим та своєчасно звернутися до експертів, можна гарантовано позбавитися багатьох проблем.


Поставити питання